Temario - Tecnología Informática

 • Modelo OSI. Conceptos.
 • TCP/IP.
 • Comparación modelo OSI vs. TCP/IP.
 • Direcciones IP
 • Subnetting.
 • DHCP, Wins.
 • DNS,SMTP, POP3, IMAP, NNTP.
 • Voz sobre IP
 • Maqueta de voz sobre IP.
 • FIREWALL, NAT, HTTP, PROXY. UNIX Conceptos Básicos.
 • UNIX COMANDOS BASH Shell. SHELL SCRIPT. UNIX AWK