Temario - Sistema de Base de Datos

  • Introducción a las bases de datos.
  • Indexación y asociación.
  • Modelos de datos.
  • Álgebra relacional.
  • SQL  – DML.
  • Transact SQL.
  • Administración de bases de datos: concurrencia, escalabilidad,  performance.
  • Data Warehouse.
  • Data Mining.